De nieuwe Horeca-cao is niet aan ons voorbij gegaan. De nieuwe cao, die door Koninklijke Holland Nederland (KHN) en CNV Vakmensen is opgesteld, zou moeten zorgen voor gelijke basisvoorwaarden, salarisverhoging en duidelijkheid voor alle horecamedewerkers. Wat betekent dit precies voor jou als hotelier?

  

QuotesQuotes1KHN: Het is een goede zaak dat er vanaf komend jaar weer een cao voor alle horecamedewerkers is. Het geeft gelijke basisvoorwaarden en duidelijkheid voor alle horecamedewerkers.
Plantje


De nieuwe Horeca-cao 2018-2019:

Horeca-cao voor iedereen - De cao geldt ook voor niet-KHN-leden en daarom is de cao voor alle medewerkers die in de horeca werken geldig. De cao gaat op 1 januari 2018 in en is tot en met 31 december 2019 geldig.

 

Arbeidsvoorwaardenreglement - De nieuwe cao sluit aan op het AVR, welke in 2014 is vastgesteld. De oude cao-bepalingen (zoals nachtdiensten in uitgaansgelegenheden, arbeid op alle zondagen en een toetsing vrije horeca-rie voor kleine werkgevers) komen terug. Heb je het AVR nog niet toegepast? Dan heb je nog tot 1 april 2018 om deze cao-lonen toe te passen.

 

Seizoenskrachten, invalkrachten en leerlingen - Bij werk dat alleen voor een seizoen beschikbaar is, wordt een tussenpose van 3 maanden mogelijk. Voor invalkrachten is het principe ‘geen werk geen loon’ mogelijk wanneer er sprake is van incidentele arbeid. Voor leerlingen geldt het wettelijke minimumloon, maar de lagere BBL-staffel is uitgesloten.

 

Salarisverhoging voor werknemers - De loontabel is gecorrigeerd voor inflatie en jeugdige vakkrachten. De volwassen leeftijd is verlaagd naar 21 jaar en de jeugdlonen zijn percentueel verhoogd.

 

Werknemers mogen oproepen weigeren - De werknemer mag last-minute oproepen weigeren wanneer er reeds ander werk is aangenomen of wanneer er een examen plaatsvindt. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid om bij herhaald overtreden van de grenzen van de arbeidstijdenwet het meerwerk zonder gevolgen te weigeren.

 


 

Meer informatie over de Horeca-cao