Hospitality is een brede en dynamische branche die vanwege de veranderende smaak van de consument, de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt en de mate van communicatie die nodig is om zelfs tot de meest eenvoudige afspraken te komen met een diverse groep aan belanghebbenden, de afgelopen jaren in hoog tempo veranderd is.


Het was niet enorm lang geleden dat de bezettingspercentages, hoog- en laagseizoen tarieven en jaarlijks terugkerende evenementen in de omgeving een redelijk berekenbaar plaatje voor het management team opleverden en concurrentie zich lang van te voren aankondigde door vergunningsaanvragen, eindeloos durende bouwprojecten en advertentiecampagnes waarbij de gevestigde hotelier of pensionhouder samen met het lokale publiek een redelijke mate van inzage en inspraak had en zich kon voorbereiden op wet er komen zou.


Wet- en regelgeving is ondanks vele pogingen op alle niveau’s, van richtlijnen uit Brussel, tot aan plaatselijke verordeningen van deelgemeentes, niet op hetzelfde tempo doorontwikkeld. De regeldruk op de hospitality branche is relatief groot en aardig divers. Voor de boutique hotels en B&B’s kan het gissen zijn welke exacte regels van toepassing zijn als het gaan om vergunningen, personeel en belastingen. Zo is het heffen van toeristenbelasting aan gemeenten toebedeeld en kan iedere gemeente zelf over de hoogte beslissen. De naam van de heffing doet vermoeden dat het om buitenlanders op vakantie in Nederland zou gaan, maar iedereen die in een andere gemeente ingezetene is, wordt volgens de Gemeentewet en de daarop gebaseerde verordeningen als belastingplichtige toerist aangemerkt.


Screen Shot 2017 04 11 at 12.50.02

De meeste regelgeving maakt onderscheid tussen hotels, pensions en bed & breakfast’s. U als ondernemer of goed geïnformeerde consument in de branche, weet dat er voor bedrijfsvoering een wereld van verschil kan bestaan binnen de categorie hotels, van franchise megahotels tot kleine budgetvriendelijke hotels, boutiquehotels en mid- tot long stay appartementsuites en alle andere vormen van accommodatie die buiten de hotelcategorie vallen, van functionele culinaire kasteelrestauraties met pensionopties tot gastronomische hoeves, van abdij retraites tot aan airbnb slaapkamers die maar tijdelijk en seizoenspecifiek verhuurd worden en van gratis couch surf uitwisselingsarrangementen, waar de ontvangende partij een verdienmodel aan toerisme referenties en vervoer probeert te ontwikkelen tot aan het klassiek klein stadshotel. Deze verder uitbreidende groep van professionele, goed gefinancierde en in sommige gevallen beursgenoteerde aanbieders met enorme marketingmachines tot aan amateuristische, ambachtelijke en artisanale aanbieders van accommodatie, wordt door wet- en regelgeving grotendeels ingedeeld in de drie hoofdgroepen, afhankelijk van de volgende criteria.


Kleinschalige overnachtingaccommodatie en verblijfsrecreatie met als hoofdkenmerk dat het verblijf van betrekkelijk korte duur, doorgaans enkele dagen tot weken duurt en het beschikbaar stellen van verblijf niet het hoofdgebruik van de onroerende zaak betreft. Meestal is de plek in het bestemmingsplan een woonfunctie of agrarische functie toegekend. Dit is typisch de B&B en in veel gemeenten bevat de toepasselijke ordening ook de term Bed & Breakfast.

Screen Shot 2017 04 11 at 12.49.51


Pensions of guesthouses, welke van bescheiden schaal zijn qua omvang, soms zelfs kleiner dan de wat forsere B&B operaties, maar het verstrekken van logies wel als hoofddoel hebben. Deze categorie valt bewust wel onder horeca, wat automatisch een ander regime aan gevolgen op fiscaal, goederen- en waren, vergunningen en administratieve verplichtingen met zich mee brengt. Het openbaar karakter en het weiger beleid worden ook getroffen door de kwalificatie van deze categorie.


Hotels zijn de categorie logiesverstrekkend bedrijf, gericht op beroeps- of bedrijfsmatige exploitatie van nachtverblijven, eventueel in combinatie met verstrekken van drank en maaltijden voor gebruik ter plaatse. Hoewel enkele pensionbedrijven onder deze categorie zouden kunnen vallen, is de noemer hotel vooral relevant, omdat er strengere controlefuncties vanuit niet alleen de overheid, maar ook partners bij de CAO en in de bedrijfstak Horeca van betekenis zijn voor de hotelier.


Via RoomRaccoon komt er de komende tijd meer informatie om jou als ondernemer of goed geïnformeerde consument weg wijs te maken in een snel veranderende branche, waar langzaam, maar soms onvoorspelbaar veranderende regelgeving op alle niveau’s voordelen en uitdagingen kan bieden voor iedere ondernemer.


Wil je nu met zekerheid vaststellen onder welke categorie en daarmee welke set van regelgeving jouw onderneming of jouw favoriete accommodatie valt? Mail, tweet of direct message ons, zodat wij daar binnenkort terug op kunnen komen.

 


Screen Shot 2017 04 11 at 12.21.19

Man Manne is een in Rotterdam gebaseerde jurist die in het kader van zijn werkzaamheden zowel nationaal als internationaal regelmatig verblijft in en schrijft over, de hospitality branche.